Parbesiktning

Att leva i en bra relation är kopplat till god livskvalitet och fysisk hälsa. Men en relation fortsätter inte att vara bra utan ansträngning. Att vara tillsammans i många år ökar risken för skilsmässa.

Lika självklart som det är att ta hand om sin fysiska hälsa genom årliga kontroller, och sina ägodelar genom regelbunden service, borde det vara att vårda sin relation.
Vi erbjuder därför en förebyggande service till dig som vill ta tempen på förhållandet. En hälsokontroll gällande relationen. En relations-check när ni fortfarande tycker bra om varandra.

En realtionsbesiktning består av två samtal. Det första samtalet får ni möjlighet att reflektera över och utforska er relation. Fungerar allt som ni önskar? Det andra samtalet får ni feedback från psykologen om styrkor och eventuella problemområden samt råd om hur ni bäst arbetar vidare för att fortsätta ha det bra tillsammans. Innan första samtalet får ni fylla i formulär av olika slag, som används i feedbacksamtalet.
Det finns studier som visar att realtionsbesiktning har positiva effekter på intimitet, acceptans och tillfredsställelse i relationen, och att det kan minska risken för skilsmässa/separation.

Besiktningen genomförs av legitimerade psykologer och psykoterapeuter med KBT-inriktning.
Boka tid här eller kontakta oss på telefon: 08-406 00 40.