Neuropsykiatrisk utredning

WeMind Privat genomför neuropsykiatriska utredningar i Stockholm och Göteborg. Vårt team undersöker misstankar om neuropsykiatrisk diagnos som ADHD/ADD eller autismspektrumtillstånd.

Utredning

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ett begrepp för ett antal diagnoser som har att göra med hur hjärnan tar in, reagerar på och bearbetar information från omvärlden. Dessa diagnoser har man vanligtvis genom hela livet och kan kräva en längre utredning för att diagnosticera. De vanligaste neuropsykiatriska diagnoserna är ADHD/ADD, autismspektrumtillstånd, Aspergers syndrom, intellektuell funktionsnedsättning och Tourettes syndrom.

WeMind genomför neuropsykiatriska utredningar för autism- och ADHD-utredning i Stockholm och Göteborg där vårt team av psykologer och läkare undersöker misstankar om dessa diagnoser. En utredning ger dig möjligheten att förstå hur just du fungerar, och vilka styrkor och svagheter du har.

Vad ingår i en utredning?

  • Kognitiv testning där man undersöker olika förmågor som till exempel minne och koncentrationsförmåga
  • Ifyllning av skattningsskalor
  • Intervju med patient och förälder (alternativt andra anhöriga om föräldrar inte finns tillgängliga för intervju)
  • Vid behov genomgång av journalkopior från eventuell tidigare vård eller utredningar
  • Läkarbedömning hos psykiatriker, inklusive genomgång av sjukdomshistoria och uteslutande av somatiska orsaker till problemen.

Efter avslutad utredning får du ett besök med återkoppling om hur utredningen har gått, vad den har mynnat ut i för resultat, ett utlåtande som sammanfattar utredningen och rekommendationer om framtida insatser från vården. Även om en utredning inte landar i en av dessa diagnoser så får du en ordentlig genomgång av vad utredningen visar, och hur just du fungerar.

Vi utreder såväl vuxna som barn för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

neuropsykiatrisk utredning i stockholm och göteborg adhd add autism

Boka tid

Vill du boka tid för en utredning
eller veta mer?