Om WeMind

WeMinds vision är att förändra den psykiatriska vården. Genom effektiv, jämlik och evidensbaserad vård vill vi göra skillnad.

Viljan att förändra

WeMind grundades av Urban Pettersson Bargo 2007 efter att han själv, som anhörig, känt frustration över hur psykiatrin fungerat. Idag äger och driver han bolaget tillsammans med andra dedikerade eldsjälar.

Vår vision och vårt syfte är att förändra och förbättra den psykiatriska vården. Att på riktigt få göra skillnad genom effektiv, jämlik och evidensbaserad vård – och att så många som möjligt ska få ta del av den.

Vi ser det som viktigt att vara transparenta med hur vi bedömer ett tillstånd och vilken behandling som vi rekommenderar. Vi strävar också efter ett jämlikt och förtroendefullt samarbete mellan dig som klient och psykologen som behandlar dig.

WeMind består i dag av 13 mottagningar runt om i landet, med ca 350 medarbetare. Vi är en koncern med verksamheter inom öppenvårdspsykiatrin, HVB samt digital psykiatri i samarbete med mindoktor.se.

urban pettersson bargo wemind privat psykolog