Priser

Här nedan hittar ni våra priser för vår mottagning i Stockholm

Individ

Läkarbesök på mottagning/video (45 min) 2000 kr
Psykolog mottagningsbesök (45 min) 1300 kr
Psykolog videobesök (45 min) 1100 kr
Sjuksköterskabesök mottagning/video (45 min) 1100 kr

Parterapi

Parterapi mottagning/video (60 min) 1800 kr
Parterapi individuellt besök (45 min) 1300 kr
Parbesiktning (2 samtal à 60 min samt skattningsskalor) 3500 kr

Neuropsykiatri

ADHD-utredning 28 000 kr
Autism-utredning 32 000 kr