KBT i Stockholm och Göteborg

KBT, kognitiv beteendeterapi, kan förenklat beskrivas som en sammanslagning av kognitiv terapi och beteendeterapi. Vi erbjuder dig KBT med psykolog i Stockholm och Göteborg.

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en behandlingsmetod som utforskar hur våra tankar påverkar våra känslor och beteenden. Tillsammans med en psykolog analyserar man beteenden för att identifiera orsakerna till ens svårigheter och skapa en behandlingsplan med tydliga mål. Under behandlingen samarbetar man nära med terapeuten och arbetar målinriktat för att uppnå förändring. KBT använder olika metoder som exponering och beteendeexperiment för att hjälpa personer att hantera sina problem. Vid behandling av depression fokuserar man på att återupptäcka glädjefyllda aktiviteter för att bekämpa depressionen.

Kortfattat om KBT

  • Undersökning av tankemönster och hur de påverkar våra känslor och beteenden
  • Förståelse i hur ens beteenden påverkas av omgivningen 
  • Analys och kartläggning av problematiska beteenden, deras utlösare och konsekvenser
  • Behandlingsplanering med tydliga mål för att uppnå förändring
  • Strukturerat och målfokuserat samarbete mellan patient och behandlare
  • Användning av metoder som exponering, beteendeexperiment och beteendeaktivering för att skapa förändring

Boka tid

Vill du boka en tid eller har
du några frågor?