Social ångest

Social ångest kännetecknas av rädsla och/eller ångest för sociala situationer.
Ofta handlar rädslan om att du på något sätt ska visa tecken på ångest, att du ska svettas, rodna eller tappa tråden när du pratar. Du kan vara rädd för att andra ska se detta och då tänka negativa tankar om dig själv och hur du uppfattas. Den sociala ångesten kan också handla om rädsla för att inte kunna genomföra vissa sociala prestationer, som att prata inför folk, att skriva saker när andra ser på, att bära en bricka eller föra ett samtal.
Vissa är rädda för bara en eller några sociala situationer och vissa har en mer generaliserad form, där de är rädda för många olika typer av sociala sammanhang.

Behandling med KBT

Social ångest behandlas med kognitiv beteendeterapi (KBT) och/eller medicinering.
I KBT vid social ångest får du lära dig mer om problemet och hur du kan påverka det. Du får testa att sätta dig i situationer som du kanske brukar undvika, och experimentera med ditt eget sätt att hantera situationerna.

I terapin får du även träna på att ifrågasätta dina egna kritiska tankar och att skifta fokus när du blir som mest nervös. Hela behandlingen sker med stöd av psykologen. Du tar ett steg i taget för att på sikt klara av att göra sådant som du brukar vilja slippa, och inte bara att klara av utan till slut också tycka att det känns bra.