OCD / Tvångssyndrom

Tvångssyndrom innebär att du ofta plågas av påträngande, återkommande och ihållande tankar som ger stark ångest.

Tvångstankarna kan handla om att du glömt stänga av spisen, att du är smutsig och måste tvätta dig eller att du kommer att göra något förbjudet, som att säga fula ord eller skada någon.

Att uppleva tvångstankar är normalt och något som förekommer hos de allra flesta människor. Tvångssyndrom har du när tvånget orsakar ett påtagligt lidande i vardagen, när det tar mer än en timme om dagen i anspråk eller stör en fungerande vardag, så att du får svårt att sköta ditt jobb eller inte kan umgås med vänner.

Tvångssyndrom kallas ibland tvivelsjukan, eftersom du aldrig känner dig riktig säker och tvivlar – är spisen avstängd, är du verkligen är ren eller har du förolämpat någon av misstag till exempel.

Med tvångstankarna följer ofta tvångshandlingarTvångshandlingar är beteenden som är avsedda att minska ångest och tvivel, till exempel genom att kolla spisen om och om igen, tvätta dig om och om igen eller att hela tiden kolla av med folk om du sagt något dumt eller inte. Problemet är att dessa tvångshandlingar bara lindrar obehaget för stunden; tvivlet och tvångstankarna återkommer sedan efter ett tag med full kraft igen.

Har du tvångssyndrom har du ofta försökt att strunta i eller ändra på tvångshandlingarna – eftersom de tenderar att störa ditt övriga liv allt mer. Men likt ett beroende är detta oftast väldigt svårt att göra på egen hand. Så du går tillbaka till att göra på ett sätt som känns tryggare och minskar ångest. Problemet med att tvånget stör det övriga livet, som relationer och arbete, kvarstår dock och kan utan professionell hjälp förvärras.

Skamkänslor förknippade med tvånget

Ungefär 1-2 procent av befolkningen lider av tvångssyndrom. Många med tvångssyndrom beskriver hur de kämpat länge med sina tankar och impulser och att livsutrymmet blivit allt mer begränsat, ju längre problemet funnits. Tvångshandlingarna kan växa och bli mer omfattande, fler och fler situationer känns då obehagliga.

Det kan vara en process som pågår över många år innan man slutligen söker hjälp. Ett skäl till att man väntar med att söka hjälp kan vara skamkänslor förknippade med tvånget. Många tvångstankar har ett tema som gäller huruvida du är ”normal” eller inte, eller att du har skuld för saker, vilket kan göra det skrämmande att berätta för andra om hur du faktiskt mår.

Behandling med KBT

Att försöka bryta den onda cirkeln som tvånget innebär, är något man i forskning kommit fram till verkar kunna hjälpa mot tvångssyndrom. Detta görs genom en KBT-baserad metod som går ut på att lära sig att den negativt laddade situationen inte behöver undvikas och att tvångshandlingarna inte är nödvändiga. Metoden kallas för exponering (att utsätta sig) med responsprevention (att avstå från tvångshandlingen).

KBT är den psykologiska behandlingsmetod som leder till påtagliga och bestående förändringar för flest personer med tvångssyndrom. Bland de som genomgår behandling av det här slaget verkar ca 75 procent kunna få måttlig till mycket god effekt och en påtaglig minskning av sitt tvång.

Medicinering är ett annat sätt att angripa problematiken. Detta har liksom KBT studerats flitigt. Resultaten hittills pekar på ungefär likvärdiga resultat, KBT verkar dock kunna motverka återfall i högre utsträckning. En kombination av behandlingarna är ytterligare en väg att gå.