Hälsoångest

Hälsoångest, som tidigare har kallats hypokondri, är en oro för att vara eller bli allvarligt sjuk.

Oron beror oftast på att du feltolkar normala kroppsliga symtom som farliga eller allvarliga. Detta brukar tyvärr leda till att du får mer kroppsliga symtom eftersom du alltid är fokuserad på hur kroppen känns eller hur den förändras.

Hälsoångest kan se ut på olika sätt – vissa är oroliga för att det värsta ska inträffa, medan andra redan är övertygade om att de har en allvarlig sjukdom. Vissa undviker helt att söka hjälp på grund av oro för vilket besked de ska få, eller helt undviker att ta mediciner på grund av oro för biverkningar. Andra söker sig upprepade gånger till vården, och kanske är väldigt fokuserade på att göra saker som håller en frisk – som att ta hälsopreparat, undvika människor som är sjuka, eller äta väldigt hälsosamt. Att googla sina symtom eller på annat sätt söka överdrivet mycket information om sina symtom, är också vanligt vid hälsoångest.

Behandling med KBT

Hälsoångest behandlas med KBT eller medicin. I en KBT för hälsoångest arbetar man med att öka livsutrymmet och minska den starka oro som ofta är väldigt plågsam. I arbetet kan det ingå att du tränar på att i mindre steg utmana dig själv i att göra mer saker som kan upplevas riskfyllda, men faktiskt inte är det. Ofta ingår också träning i att få en mer realistisk tolkning av normala kroppsliga symtom.