Medarbetare

WeMind Privat är uppdelad på våra mottagningar i Vasastan och Kungsholmen. Våra medarbetare består av legitimerade psykologer med olika inriktningar och specialområden.

Leg Psykologer

Susanna Tagesdotter Hagstrand

Allmänpsykiatri. DBT. Författare PMS! Få hjälp med KBT. Och Växa tillsammans- att ta hand om parrelationer under småbarnsåren.

Susanna Tagesdotter Hagstrand Legitimerad Psykolog WeMind

Caroline Lorenz

DBT-enhet, allmänpsykiatri ångest, depression, psykos, beroende, ADHD., Företagshälsovård med inriktning stressproblematik och arbetsrehabilitering.

Caroline Lorenz Legitimerad Psykolog WeMind Vasastan Kungsholmen

Shem Sarban

Särskilt intresse att bedriva KBT anpassad för personer med NP-diagnos som lider av depression och/eller ångest.

Shem Sarban Legitimerad Psykolog WeMind Vasastan Kungsholmen

Jessica Edlund

Arbetat på olika håll inom specialistpsykiatri, främst med olika former av ångestsyndrom. Särskilt intresse för DBT.

Jessica Edlund Legitimerad Psykolog WeMind Kungsholmen Vasastan

Tara Ebrahimi

Har arbetat som psykolog sedan 2019, både inom primärvård och specialistpsykiatri för svårare ångest- och depressionstillstånd.

Tara Ebrahimi Legitimerad Psykolog WeMind Kungsholmen Vasastan

Linnea Schalling

KBT, MCT, UP, KBT-E

Victor Segell

Har arbetat som psykolog sedan 2018. Framför allt arbetat med att behandla ångest- och depressionstillstånd inom psykiatri, primärt PTSD. Har bakgrund inom HR och organisationsfrågor.

Linn Eriksson Westerström

Särskilt intresse för fysisk aktivitet och dess effekt på psykisk och fysisk hälsa.

Linn Eriksson Westerström Legitimerad Psykolog WeMind Kungsholmen Vasastan

Ali Mahmoudi

Jag har arbetat inom specialistpsykiatrin med svårare ångest- och depressionstillstånd. Tidigare arbetat på BUP som psykologassistent. Har ett särskilt intresse för ADHD och autism och är en del av Neuroteamet.

Ali legitimerad psykolog WeMind psykiatri Kungsholmen

Tove Hultstrand

Arbetat som psykolog sedan 2008, både med privata patienter med diverse sökorsaker och inom psykiatrin med patienter med olika former av ångest och/eller depression. Har även utfört neuropsykiatriska utredningar. Brinner lite extra för att få vara med och hjälpa människor som begränsas av olika former av ångest i vardagen, inklusive traumabearbetning.

Tove Hultstrand Westerström Legitimerad Psykolog WeMind Kungsholmen Vasastan

Mikael Holmberg

Arbetat sedan 2013 med bedömning och behandling inom primärvård, specialistpsykiatri och privat mottagning. Även haft handledande uppdrag och utbildning av samtalsfärdigheter.

Mikael Holmberg Legitimerad Psykolog WeMind Kungsholmen Vasastan

Caroline Speiner Thorvaldsson

Allmänpsykiatri med huvudfokus på NPU samt del i bipolärteam.

Caroline Speiner Thorvaldsson Legitimerad Psykolog WeMind Kungsholmen Vasastan

Maja Alkén

Tidigare arbetat inom primärvård med mycket fokus på stress och utmattningssyndrom.

Maja Alkén Legitimerad Psykolog WeMind Kungsholmen Vasastan

Ida Lindén

Främst arbetat inom specialistpsykiatrin och har ett särskilt intresse för ångestsyndrom och traumabearbetning. Utreder även ADHD och autism. Brinner extra mycket för jämställdhetsfrågor och intersektionalism. Arbetar gärna med personer som varit i destruktiva relationer.

Bendik Hjelm Waaler

Specialistpsykiatri inriktning emotionellt instabilt personlighetssyndrom.

Bendik Hjelm Waaler Legitimerad Psykolog WeMind Kungsholmen Vasastan

Elin Robertsson

Primärvård, öppenvårdspsykiatri och psykos.

Elin Robertsson Legitimerad Psykolog WeMind Kungsholmen Vasastan

Specialistläkare i psykiatri

Anna Norberg

Specialistläkare i psykiatri sedan 2015. Har tidigare arbetat inom psykiatrisk öppenvård, framför allt ångestsyndrom.

Anna Norberg Legitimerad Läkare Psykiatriker WeMind Kungsholmen Vasastan

Jonas Isaksson

Legitimerad läkare sedan 2002 och specialist inom psykiatri sedan 2009. Tidigare arbetat flera år inom psykosöppenvården.

Jonas Isaksson Legitimerad Läkare Psykiatriker WeMind Kungsholmen Vasastan