Videosamtal

WeMind Privat erbjuder KBT via videosamtal så att du ska kunna få tillgång till evidensbaserad terapi även om du befinner dig i en annan del av landet än Stockholm.
Forskning har visat att terapi via videosamtal ger samma resultat som att träffas öga mot öga, och att man blir lika nöjd med sin behandling.

Behandlingen sker precis som vanligt, men istället via din dator. Initialt görs en bedömning om KBT är lämplig i det enskilda fallet. Bedömningen genomförs alltid av legitimerad psykolog.