NEUROPSYKIATRISK
UTREDNING

WeMind Privat genomför neuropsykiatriska utredningar där vårt team undersöker misstankar om neuropsykiatrisk diagnos som till exempel ADHD/ADD eller autismspektrumtillstånd.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ett begrepp för ett antal diagnoser som har att göra med hur hjärnan tar in, reagerar på och bearbetar information från omvärlden. Dessa diagnoser har man vanligtvis genom hela livet och kan kräva en längre utredning för att diagnosticera. De vanligaste neuropsykiatriska diagnoserna är ADHD/ADD, autismspektrumtillstånd, Aspergers syndrom, intellektuell funktionsnedsättning och Tourettes syndrom.

WeMind genomför neuropsykiatriska utredningar där vårt team av psykologer och läkare undersöker misstankar om dessa diagnoser. En utredning ger dig möjligheten att förstå hur just du fungerar, och vilka styrkor och svagheter du har.

I en neuropsykiatrisk utredning ingår:

  • Fylla i skattningsskalor
  • Kognitiv testning där man undersöker olika förmågor som till exempel minne och koncentrationsförmåga
  • Intervju med patient och förälder (alternativt andra anhöriga om föräldrar inte finns tillgängliga för intervju)
  • Vid behov genomgång av journalkopior från eventuell tidigare vård eller utredningar
  • Läkarbedömning hos psykiatriker, inklusive genomgång av sjukdomshistoria och uteslutande av somatiska orsaker till problemen.

Efter avslutad utredning får du ett besök med återkoppling om hur utredningen har gått, vad den har mynnat ut i för resultat, ett utlåtande som sammanfattar utredningen och rekommendationer om framtida insatser från vården eller andra instanser som kan behövas. Även om en utredning inte landar i en av dessa diagnoser så får du en ordentlig genomgång av vad utredningen visar, och hur just du fungerar.

Boka Nu

Vill du boka en tid eller har du några frågor? Vänligen använd kontaktformuläret eller kontakta vår mottagning på 08-406 00 40.

* Alla fält är obligatoriska