Stress

Stress är en kroppslig reaktion och en upplevelse av att kraven överstiger de resurser du kan mobilisera.

Stress

Att uppleva stress är en del av livet – alla blir stressade någon gång. Kortvarig stress ökar till och med prestationsförmågan. Hos personer med stressproblem finns det oftast en obalans mellan stressande aktiviteter och återhämtning. 

Långvarig stress i kombination med otillräcklig återhämtning kan orsaka många symtom som: utmattning, kroppsliga spänningar, smärta och huvudvärk, yrsel, sämre immunförsvar, minskad sexlust, koncentrationsproblem, svårigheter att fatta beslut och att slappna av, sömnproblem, irritabilitet, rastlöshet, överkänslighet för ljus- och ljud, oro, ångest och depression. Vid långvarig stress tenderar människor att bli passiva, dra sig undan och undvika aktiviteter. 

Behandling med KBT

Stress är inget vi helt kan ta bort från våra liv, men vi kan lära oss att hantera, förstå och inte skrämmas av stress. Vid behandling av stressproblematik utgår vi alltid från dina över- och underskottsbeteenden.

Vi börjar med att kartlägga situationer där stress uppstår för att förstå vad som händer i kroppen. Du får hjälp att ta bort onödiga stressmoment, sortera och prioritera bland uppgifter och att komma igång med belönande och återhämtande aktiviteter. Om du har svårt att värna dina egna gränser, får du också träna dig i assertiva beteenden gentemot andra.

stress stresstillstånd behandling kbt wemind

Boka tid

Vill du boka en tid eller har
du några frågor?