PTSD

Tyvärr händer det att människor tvingas genomleva svåra trauman, vilket efteråt kan innebära att du drabbas av svåra ångestsymtom.

Exempel på trauman är våldtäkter, katastrofer, krigshändelser och terrorangrepp. Även brottshandlingar och olyckor kan vara traumatiska.

Efter en eller upprepade traumatiska händelser drabbas många av svåra ångestsymtom. För en del individer utvecklas det till vad man kallar posttraumatiskt stressyndrom, eller PTSD (Posttraumatic stress disorder), som kan vara svårt funktionsnedsättande i vardagen.

Vid PTSD återupplever du ofta delar av den traumatiska händelsen gång på gång i olika former, och vardagliga företeelser kan komma att associeras med hotfulla situationer. Vilket leder till att du ständigt är på helspänn och redo att fly.

För vissa leder PTSD till en känsla av meningslöshet, svårigheter att uppleva positiva känslor överhuvudtaget och en upplevelse av att livet kommer att bli kort. På grund av att du blir så begränsad av ångesten är det även vanligt att du känner dig nedstämd och deprimerad. Självmordsbenägenheten är högre än vid många andra psykiatriska tillstånd och kan jämföras med den vid djupa depressioner.

Behandling med KBT

Det finns idag effektiva metoder för att behandla PTSD och på WeMind Privat kan du som patient få hjälp att komma vidare efter traumatiska händelser. Behandlingen fokuserar på att långsamt närma sig minnen, platser, personer och saker som man undviker för att på sikt minska symtom.