PTSD

Tyvärr händer det att människor tvingas genomleva svåra trauman, vilket efteråt kan innebära att du drabbas av svåra ångestsymtom.

PTSD och behandling

Trauma kan vara resultatet av våldtäkt, katastrofer, krig, terrorattacker, brott eller olyckor. och de kan utlösa allvarlig ångest.

Vissa drabbas av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), vilket kan påverka vardagen negativt. PTSD innebär att du upplever traumatiska händelser om och om igen, associerar vardagliga saker med hot och lever i ständig beredskap. Det kan leda till känslor av meningslöshet, depression och ökad risk för självmord.

Det finns effektiva behandlingsmetoder för PTSD, inklusive att gradvis närma sig undvikna minnen och situationer för att minska symtomen, som erbjuds på WeMind Privat.

Boka tid

Vill du boka en tid eller har
du några frågor?