Paniksyndrom

Att få en panikattack innebär att flera kraftiga ångestsymtom inträffar på väldigt kort tid, oftast på några minuter.

Panikattacker

Många beskriver en panikattack som det absolut värsta de har varit med om i hela sitt liv. Vissa beskriver paniksyndrom, då du har återkommande attacker, som att du ständigt går omkring och väntar på att “blixten ska slå ner” i kroppen. 

Du får omskakande tankar om att du håller på att dö, bli galen, svimma eller tappa kontrollen. Med tanke på hur kraftiga ångestsymtomen är (som hjärtklappning, svettningar, skakningar, yrsel, tunnelseende, smärta över bröstkorgen och overklighetskänslor) känns den typen av tankar oftast fullt rimliga. 

Du tolkar alltså de kraftiga ångestsymtomen som tecken på att något katastrofalt är på väg att inträffa. Paniksyndrom är ofta en långdragen åkomma där oron för panikattacker eller panikartade symtom skapar problem för dig som är drabbad. 

Ofta leder rädslan för panikattacker till att olika situationer eller miljöer undviks, vilket kan leda till ett inskränkt och begränsat liv. 

Behandling

Paniksyndrom behandlas med medicinering eller KBT.  I KBT börjar man ofta med en utbildningsdel i vilken du får utförlig information om normala kroppsliga reaktioner, som vid panikattacker feltolkas som farliga. Därefter går behandlingen ut på att steg för steg ge hjärnan erfarenheter av att såväl ångestsymtom som yttre miljöer (exempelvis tunnelbana eller platser där du är fast), är ofarliga. Hjärnan kodar successivt om dessa intryck vilket innebär att rädslan och rörelsefriheten ökar.

paniksyndrom panikångest

KBT-behandling