Oro / Generaliserad ångest

Generaliserat ångestsyndrom (eller Generalized Anxiety Disorder, GAD) kännetecknas av en omfattande oro, som du har svårt att själv kontrollera.

Oron blir så stark att den påverkar hela din tillvaro och kan begränsa dig i din vardag.
Oron kan exempelvis handla om att anhöriga ska bli sjuka eller skada sig, att det ska börja brinna på jobbet eller att ekonomin ska krascha. Ofta handlar oron också om sådant som andra skulle se som småsaker, som att det ska bli dåligt väder på semestern eller att inte ska välja ”rätt” väggfärg inför renoveringen.

Ofta är du upptagen med att göra saker för att ”säkra upp” mot potentiella katastrofer eller så ser du till att undvika sammanhang och situationer som du upplever som ångestväckande, eller där du tror att något hemskt kan hända.

Att dagligen känna ångest och stark oro påverkar också din kropp. Du kan ha olika symtom som sömnbesvär, koncentrationssvårigheter, och känna dig rastlös eller irriterad. Du kan lätt bli spänd i musklerna, få huvudvärk, yrsel eller ont i magen. Ibland leder oron till så mycket anspänning och svårigheter att du hamnar i en depression.

Behandling med KBT

Omfattande medicinsk forskning visar att medicinering eller kognitiv beteendeterapi (KBT) är de behandlingar som ger allra bäst resultat om du lider av generaliserat ångestsyndrom. I KBT-behandlingen får du börja med att sätta upp mål som handlar om hur du skulle vilja att ditt liv såg ut, vilka saker du skulle vilja kunna göra. Sedan får du bland annat lära dig att gradvis hantera de ångestväckande situationerna: Du börjar med enklare situationer, för att sedan röra dig mot allt svårare uppgifter. Detta sker i egen takt, och i nära samarbete med psykologen.