ADHD

ADHD är ett tillstånd som kan påverka tillvaro och funktionsnivå på olika sätt. Kärnsymtom karaktäriseras av problem med uppmärksamhet och/eller impulsivitet och hyperaktivitet. Graden av funktionsnedsättning varierar och kan vara avgörande vad gäller val av behandling.

Vid ADHD-diagnos får du komma på ett besök hos specialistläkare i psykiatri (specialist i barn- och ungdomspsykiatri när det gäller barn) där vi diskuterar olika former av behandlingar anpassat efter dina styrkor och dina svårigheter. 

Behandling med läkemedelVid läkemedelsbehandling diskuterar di medicinering tillsammans med en specialistläkare i psykiatri. De läkemedel som rekommenderas i första hand är centralstimulantia. Behandlingen behöver initialt följas upp tät för att komma upp till rätt dosering.

Behandling med KBT

Syftet med behandlingen är att stärka dina förmågor att enklare hantera dina ADHD-symtom genom att arbeta med strategier för både acceptans och förändring.

Behandlingen kan beroende på dina behov och önskemål ske antingen i grupp eller enskilt.

 

Behandling för barn och vuxna i Göteborg

Vi behandlar både barn och vuxna på vår mottagning i Göteborg. Barn erbjuds kontakt och uppföljning med specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri.